.

Werelduurrecord

16 oktober 2015 tot 17 juni 2016 • 250 km

Af en toe voeren we een aanval uit op het werelduurrecord.