293. Hensies

10 november 2018 12:48

Kerkstraten

17 januari 2015 tot 7 september 2019

Papa Herman berekende in R de kortste route langs alle kerkstraten van België. Wij fietsen ze. Maar niet langs de kortste route.

383 kerkstraten