.

Komen halen

3 november 2011 • 185 km

Solotocht van Gerard tussen Komen en Halen. Na afloop belde hij mama om hem te komen halen.